skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

Projeye ait mamul veya yarı mamul olarak gelen ekipmanlar, üretimde işlendikten sonra Intecro Entegrasyon Sahasında montaj aşamasına alınır. Tüm montaj süreçleri ISO9001 ve CE standartları gereği kalite kontrol ve fonksiyon testlerinden geçer.

 • Çalışır hale getirilmiş ve test edilmiş ekipmanlar için kalite kontrol / fonksiyon testi raporu düzenlenir ve müşteri ile paylaşılır.
 • Ekipmanlar müşteri sahasında sevk edildikten sonra işinde uzman montaj ekibimiz saha montajı, elektrifikasyon ve enstalasyon sürecini tamamlar.
 • Gerekli yazılımlar yüklenerek, programlama, mekanik setuplar ve proses doğrulama işlemleri gerçekleştirilir.
 • Tüm devreye alma süreçleri profesyonel Devreyealma ekibimizce gerçekleştirilir.
 • Devreye alma sorumlularımız günlük ve düzenli olarak Müşterimize ve INTECRO proje yönetim birimlerine faaliyet raporunu sunar.

Bizim için bir projenin taahhüdünü üstlenmek kadar önemli olan şey ; projeye ilişkin süreci izlenebilir ve şeffaf kılmak, zaman, satınalma gücü, iş gücü gibi kaynakların tüketimini kontrollü olarak idame ettirmektir. Olası bir senaryoda, sürecin doyumsuz bir canavara dönüşerek eldeki tüm kaynakları tüketmesi halinde hiçbir şey geri gelmeyeceği gibi, sorunu değil de sorumluları aramakta manasızlaşacaktır.
Bu nedenle proje sürecinin, biz ve müşterimiz tarafından izlenebilir olmasını sağlayacak yönetim anlayışını bir yük olarak görmek doğru olmadığı gibi, süreç yönetimi yapılmadığında ortaya çıkacak hasarlar bir iş yükü ile mukayese edilemeyecek yıkıcılıkta olacaktır.
A.Ali ŞEN

Daha Fazla...
 • Robotlu sistem veya üretim hattının imalatının tamamlanmasına müteakip, firmamız sahasında çalışma testleri ve kontrolleri yapılmaktadır. 
 • Bu testler sonrası müşterimizle koordineli bir şekilde çalışarak, proje konusu olan robotlu üretim hattı veya robotik sistemin firmamız imalat alanından, kurulumu yapılacak olan sahaya sevkiyatı gerçekleştirilir.
 • Sevkiyatın tamamlanması ile birlikte, hazırlanmış montaj ve entegrasyon planı müşterimizin görüşüne sunulur. Onay alınır alınmaz planlanan zaman içinde montaj ekibimiz, müşterimizin görevli olarak atadığı personel nezaretinde ilk montajı gerçekleştirir.
 • Montajın tamamlanması sonrası proje mühendislerimiz ve sorumlu ekibimiz tarafından program yükleme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra süreç kontrol ve son testler gerçekleştirilir. Sorunsuz çalıştığı doğrulanan robotik sistemler veya üretim hatları, gözlemlenmek üzere bir süre üretim planından bağımsız çalıştırılır.
 • Sistemin hatasız çalışabileceğine ilişkin proje yöneticilerimizin oluru müşterilerimizin atadığı sorumlulara iletilir ve müşterimizin onayı ile robotlu sistem veya hattın entegrasyonu, proje mühendis ve çalışanlarımız tarafından tamamlanarak devreye alınır.
 • Müşterimiz, entegrasyon ve devreye alma işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten gerekli belgeleri tarafımıza ilettiği andan itibaren, montaj ekibimiz üretim sahasından ayrılır. Bu aşamadan sonra firmamız personeli içinden atanan bir izlemci, sistemin kararlığını ölçmek üzere belirli zaman dilimlerinde sahaya gelir gerekli analiz ve ölçümleri yaparak raporlar.
Makine ve Sistem Devreye Alma

Devreye alama ekibi için, SPS otomasyon ve motion kontrol gereksinimleri adına otomasyon birimi, kinematik ve robot setuplar için robotizasyon birimi görev yapar. Ekipmanlar uyum içinde çalışır vaziyete getirildikten sonra müşteri ve proje yönetimi birimlerine faaliyet raporu sunulur

Proses Devreye Alma ve Kaynak Tekniği

Son olarak proses ekipmanlarının entegrasyonu için ise proses devreye alma birimi adına Malzeme, imalat ve kaynak mühendisleri devreye girer. Bu süreçler tamamlandıktan sonra müşteri iş parçası, parametre ve test ürünü için denemeler yapılır. Müşteri ve proje yönetimi birimlerine faaliyet raporunu sunulur.

Eğitim
 • Tüm süreçler tecrübemizi ve uzmanlığımızı kullanarak başarılı bir şekilde tamamlanıp kayıt altına alınır. 
 • İşlendikten sonra, robot operatör ve uzman eğitimleri, proses ekipmanı için operatör ve mühendis eğitimleri, süreçleri için temel kestirimli bakım ve servis eğitimleri tamamlanır.
 • Sistemin tüm dokümantasyonu teslim edilirken, rutin bakım kılavuzları, hata tespit
 • kılavuzları ve diğer kılavuzlar için gerekli bilgilendirme yapılır ve bu süreçler tutanakla
 • müşteri ve proje yönetim birimlerine raporlanır.

” Uzun çabalar ardından sabırla biriken ve geleceğin teminatı olan en kıymetli yatırım hiç kuşkusuz ki eğitimdir. Bunun bilincinde olarak çalışanlarımızın eğitimi için harcadığımız çaba ve zaman, bizim en değerli yatırım aracımıza dönüşmektedir. Ayrıca satış sonrası eğitim anlayışımızla, müşterilerimiz için en iyi çözümü, en kalıcı şekilde sunmayı prensip edindik.”
A.ALİ ŞEN

Projelerde Müşteri Eğitimleri

Ayrıca her robotik sistem ve üretim hattının entegrasyonu sonrası müşterilerimize teknik, ticari, iş ve işçi güvenliği gibi konularda eğitim programları düzenlemekteyiz.
Firmamızdan talep edilmesi halinde endüstriyel robotların tüm tipleri ile ilgili ; programlama, bakım, proses geliştirme ve aktüator tayini gibi konularda özel kurs ve seminerlerimizle de hizmet vermekteyiz.

INTECRO Çalışanlarının Eğitimi

INTECRO, genç ve dinamik kadrosu ile geleceğin endüstriyel ve hizmet sektörü teknolojilerindeki trendleri bugünden uygulamak ve yeni trendler yaratmak için yapılanırken, yatırımlarının büyük kısmını inovasyona, yeni bilgiye ve bu bilgiyi üretme yollarına ayırmıştır.

Birçok kaygıdan uzak, sonuca giden en düz yolu takip eden bir yaklaşım ekseninde; sürekli gelişim ve yeniliklere paralellik sağlamak adına personelimiz için düzenli olarak uygulamalı teknik eğitim ( PTP – Practical Training Program ) programları oluşturulur.

Back To Top