skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr
Analiz Faaliyetleri

Tekliflendirme aşamasından nihai aşamaya kadar gelişen proje sürecinde, yaptığımız tüm simülasyon çalışmalarını müşterilerimiz ile paylaşarak, müşterilerimizin sürekli görüş ve düşüncelerini almak, proje yönetimi anlayışımız içinde önemli bir yer teşkil etmektedir.
Firmamızda proje çalışmaları içinde ; Gerek olması halinde müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda analizler 2 aşamada ele alınmaktadır. 

 1. Teknik Analiz Doğrulama Raporları aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır :
  Simülasyon ile çevrim zamanı, çarpışma testleri, erişim, kinematik ve eksenel oryantasyon, tekillik (singularity), programlama validasyonu, limitasyon gibi konuların analizi,
  Robot sisteminin ihtiyaca uygun olarak tasarlanmış matematiksel çalışma verilerinin analizi,
  Uluslararası standartlara uyumluluk analizi,
  Teknik şartnamenin yazılması,
  Proses gereksinimlerinin ve metalürjik verilerin deneysel olarak belirlenmesi,
  Yatırımın gerçekleşeceği yerin statik uygunluk analizleri
  Sistem konfigürasyonuna ait geometrik analizler
 2. Ticari Analiz ve Sürdürülebilirlik Raporları aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır :
  Yatırım SWOT analizler, yatırım izlem analizleri, ROI analizleri rapor olarak hazırlanır

Benzetim (simülasyon) yapmak bir ortamı kaplayan hava gibidir, eşya ve doğal dinamikler altında işleyen bir mekanizma gibidir. Ancak tüm bu mekanizmaları o an, o ortamda mümkün kılan şey hayallerdir (tasvir, tasavvur), zira tüm bu mekanizmaların işgal ettiği kozmo hayaller ile oluşur ve genişler.
A.Ali ŞEN

Simülasyon Faaliyetleri
 • Müşterilerimizi üretim teknolojisini tasarlarken, özel makine, hat, sistem, komple tesis, endüstriyel robotlu hücre, kalıp, fikstür, EOAT ve proses operantı vb. gibi değişkenleri göz önüne alarak ortaya çıkan çözüm konseptini sanal olarak sınamaya tabi tutuyoruz. %90-95 benzerlikte analiz hizmeti olarak müşterilerimize raporluyoruz.
 • Robotik, mekatronik ve otomasyona dayalı olan terzi usulü üretim teknolojilerinin tasarımında modüler yada özelleştirilmiş çözüm konseptleri, simülasyon ve analizler ile değerlendirilmelidir. 
 • Bu sayede henüz yatırım sürecinin en başında “planlama ve rol belirleme aşamasında” ileride karşılaşılabilecek nitelikte ki olası yanlışlıklar bertaraf edilerek, yaşanabilecek bir takım mali kayıpların önüne geçmek mümkün olacaktır. 
 • Yıllardan beri müşterilerimize doğru ve sağlıklı veriler ışığında sistem entegrasyonu taahhüdü sağlamak, robotik hatların belirlenmesinde, donanım ve yazılımların seçiminde objektif kararlar verebilmek adına, simülasyon yapmak firmamız için önemli bir yöntemsel alışkanlık haline gelmiştir. 
 • Bu nedenle firmamız ve müşterilerimiz, simülasyon için ayrılan maliyeti, zamanı ve işgücünü daima kazanım olarak algılamaktadır.

Firmamız mühendis kadrosu, profesyonel bir simülasyon uygulamasından elde edilebilecek tüm çıktıları, ön görülerin çok ötesinde gerçekliğe yakın bir yere taşımayı hedefleyerek çalışmaktadır.

Back To Top