skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

Biz Kimiz

Endüstriyel robotik, mekatronik ve endüstriyel otomasyon teknolojileri temelinde, değişen dünya koşullarına bağlı teknoloji gereksinimlerini dikkate alarak, otomotiv ve yan sanayi, savunma sanayi, havacılık, iş makineleri, ağır vasıta, araç üstü ekipman, vagon ve raylı sistem endüstrisi, inşaat ekipmanları, metal endüstrisi, makine endüstrisi, tarım aletleri, bombe ve basınçlı kaplar endüstrisi gibi sektörlere özel olarak endüstriyel robot temelli üretim ve proses çözümleri geliştirip tesis etmekteyiz.

Bahsi geçen sektörler için robotik/ mekatronik sistem teknolojilerini kullanarak; kaynak, kesme, taşıma, montaj, yüzey operasyonları, eklemeli imalat, kalite kontrol, lojistik otomasyonu, ileri izlenebilirlik ve mobilizasyon gibi proses ve tesis çözümlerini anahtar teslim olarak sunuyoruz.

Fizibilite, analiz ve simülasyonlar, teklif hazırlık ve sunumu, tasarım, mühendislik ve projelendirme (mekanik/elektrik/otomasyon/yazılım/malzeme bilimleri temelinde), üretim ve sistem entegrasyonu, yerinde servis hizmeti, hızlı teknik destek ve sürekli eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirerek, müşterilerimizin yatırımlarının sürdürülebilir olması prensibine dayalı olarak hizmet vermekteyiz.

INTECRO ROBOTİK A.Ş olarak, partnerlerimiz ile işbirliği içinde, en iyi bildiğimiz alanda, robotik ve mekatronik teknolojilerinin merkezinde kalarak çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere;

 • Her Ölçekte Robotlu Kaynak Otomasyonu Çözümlerini,
 • Portal, Gantry ve Pillar Tipteki Ağır Sanayi Robot Sistemleri ile Kaynak, Kesme ve Montaj Çözümlerini
 • Çok Eksenli Pozisyoner ve Robotik Slider Sistemlerini,
 • Çeşitli niteliklerde Fikstür ve Aparat Çözümlerini,
 • Robotik Ağır Kaynak Sistemlerini,
 • Robotik Eklemeli Üretim Sistemlerini
 • Robotik Yapısal Çelik İşleme ve Kaynak Tesis Çözümlerini
 • Robotik Lazer Kaynak Hücre ve Hatlarını
 • Robotik Temelli Lazer/Plazma Kesme Hatlarını
 • Robotlu Montaj Hatlarını
 • Robotlu Fabrika Otomasyon Çözümlerini,
 • Esnek İmalat Sistemlerini
 • Yapay Görme temelli, Kalite Kontrol ve Endüstriyel Ölçüm Sistemlerini
 • Robotik Çalışma İstasyonu ve Hücrelerini
 • Robotlu Makine Çözümlerini
 • Robotlu Proses Çözümlerini

….anahtar teslim olarak müşterilerimize sunmaktayız.

 • Farklı endüstri alanlardaki çeşitliliğe ve standartlara uygun olarak, standart veya terzi usulü olrarak özel tasarlanmış; robotik ve mekatronik sistemler ve buna bağlı üretim tesisleri geliştirmek ve entegre etmek.
 • Özellikle otomotiv, otomotiv yan sanayi, savunma, havacılık, vagon endüstrisi ve raylı sistemler, makina, enerji, metal işleme endüstrileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde, birleştirme, montaj, ölçüm, kalite kontrol uygulamaları temelinde hatlar ve sistemler tasarlamak ve tesis etmek.
 • Çeşitli alanlara özel masaüstü robotik fabrikalar geliştirmek, üretmek ve entegre etmek.
 • Özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde ortak Ar-Ge veya proje çalışmaları planlamak ve yürütmek.
 • Müşterilerimizin stand-by sürelerini, darboğazları, kayıplarını ve enerji giderlerini azaltacak sistemler ve çözümler geliştirmek.
 • Müşterilerimizin üretimleri ile ilgili ; sistem zekası, ölçülebilirlik, izlenebilirlik, arşivlenebilirlik, süreklilik, güvenlik, kolaylık, rekabet avantajı, motivasyon, esneklik, verimlilik, hız ve kalite gibi unusurlarda avantaj elde etmesini sağlamak.
 • Ürün, hizmet, pazarlama, yönetim inovasyonu sağlayacak kurumsal faaliyetler yürütmek.
 • Her ölçekten sanayicinin temin edilebileceği uygun maliyetlerde, kolay kullanabileceği özgünlükte ve standartlarda, ileri teknoloji ürün ve projeler geliştirmek.
 • Büyüyen dünya ekonomisindeki yeri ve genişleyen küresel pazarlar içinde ki katılımı açısından ülkemizin pozitif etkinliğini arttırmak.
 • Bundan 10 yıl önce iç pazar lideri olmak üzere koyduğumuz misyonu 2017 yılından itibaren tamamlayan şirketimizin bu yöndeki hedefini güncelledik. Yeni misyonumuz ; Teknoloji, marka ve ticari değer açısından faaliyet alanı dikkate alındığında Intecro Robotik A.Ş’yi dünyanın en iyi 2 şirketi arasına taşımaktır.
 • Çeşitli sektör ve alanlarda, sanayi devrimlerinin ve dijital dönüşümün getirdiği değişimi yakalayarak, AR/VR, mobil tabanlı sistem ve yazılımlar, büyük veri (Big Data) yönetimi, IoT, yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi teknolojileri ürün, hizmet veya çözümlerimize katmak.
 • İleri mühendislik metotlarına bağlı kalarak, sürekli gelişen teknoloji trendleri çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve “inovasyon” ekseninden kopmamak.
 • Dünya’da robotik sistem üreticileri ve entegratörleri arasında ki saygınlığımızı koruyarak daha ileri taşımak.
 • Yüksek enerji ve toplam verimliliğe sahip, zararlı çevresel etkiler barındırmayan, geri dönüşümü mümkün, karbon salınımı en az düzeyde olan teknoloji ve sistemler tasarlamak, üretmek ve tesis etmek.
 • Ürün ve hizmetlerimiz için gerçekleştireceğimiz tasarımlarda, biyomimetik bakış açısı ile doğadan ilham almak.
 • Faaliyetlerimizde ; dünyamızın iklimsel değişimine, biyolojik çeşitliliğine ve ekosistemlerine fayda sağlayıcı kampanyalar, tanıtımlar ve farkındalık esasları üzerinde durmak.
 • Ülkemizde ve dünyada, eğitime, toplumsal gelişime görünür ve somut olarak katkı sağlamak.

Ekibimiz ve Altyapımız;

 • Alanında uzman ve temel alınan teknolojiler açısından konusunda deneyimli, Elektrik, Elektronik, Kontrol, Mekatronik, Makine, Yazılım, Metalurji ve Malzeme, Endüstri, İmalat gibi alanlardan mezun tecrübeli mühendis ve teknik sorumlulardan oluşan bir ekibe sahibiz.
 • 2017 yılından beri arge merkezi sorumluluklarımız temelinde  doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde 40’ın üzerinde mühendis , 20’nin üzerinde teknik sorumlu çalışmaktadır.
 • Modern ofislerimiz, entegrasyon tesisimiz ve fabrikabımızda ; tasarım, proje, üretim, montaj, servis, satış ve pazarlama, otomasyon, robotik, ar-ge, yönetim, mali ve idari bölümlerimizle hizmet sağlamaktayız.
 • Toplam 8000m² olmak üzere 6000m² kapalı alanda faaliyet göstermekteyiz.
 • KVKK kapsamında, 500 GB RAM kapasiteli serverlarımız, firewall, VPN server, mail store, bulut yönetimi dahil olmak üzere bilgi işlem stratejimiz ve gerekli donanımsal,yazılımsal alt yapımızla hizmet sağlamaktayız.
 • ERP, CRM ve Proje yönetimi ile ilgili donanımsal ve yazılımsal imkanlar ile süreçlerimizi yönetmekteyiz.
 • Tesisimizde proses, test ve demo faaliyetleri için MIG/MAG/TIG/CMT temelli Robotik Proses Laboratuarımız bulunmaktadır.
 • WAAM ve eklemeli imalata yönelik test ve demo faaliyetleri için Proses Laboratuarımız bulunmaktadır.
 • Ağır ve Hacimli iş parçaların deneysel kaynak demo’ları için kullandığımız Gantry tip Robotik Sisteme sahibiz.
 • Her türden ölçüm ve kalite kontrol alt yapımız bulunmaktadır.
 • Tasarımdan üretime süreç yönetiminde PDM kullanılmaktadır.
 • Tasarım ve imalat faaliyetlerimiz için çok sayıda CAD/CAM yazılımına sahibiz.
 • ANSYS yazılımı ile çeşitli dinamik, statik, mukavemet, modal analiz, sonlu elemanlar analizi, termal analiz ve malzeme analizleri gerçekleştirilmektedir.
 • Simulasyon tabanlı yazılımlarımız ile çeşitli robotik iş süreci benzetimlerini yapmaktayız.
 • Tesisimizde Talaşlı üretim ve Metal işleme süreçlerimiz CNC Tezgahlarımız ile gerçekleşmektedir.
 • Kaynaklı Üretim için Robotik Sistemler ve konvansiyonel makina ekipmanlar kullanmaktayız.
 • Kumlama ve boyama süreçleri bünyemizde gerçekleştirilmekte olup, gerekli kabiliyet ve teknik alt yapıya sahibiz.
 • Her türden lojistik araç ve gereçlerinin yanında, iş güevenliği esasına uygun tüm tedbirler alınmış olup haftalık olarak denetimlerimiz gerçekleşmektedir.
Back To Top