skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr

Müşterilerimizin iş sahasında, INTECRO uzman mühendislerinin yaptığı kapsamlı inceleme, analiz ve analitik çalışmalar ile ideal robotik çözüm konfigürasyonu ve proses tasarımının belirlendiği aşamadır.

Problem çözme evresinin başlangıcında; duyamadığınızdan ve göremediğinizden söz ediyorsanız; Fikir paylaşımı, ölçümleme ve analiz yapılamıyor demektir. Yıkıcı gürültüde ve karanlık bir ortamda iş yapmak da RİSK değil, düpedüz BELİRSİZLİKTİR.
A.Ali ŞEN

Müşterilerimizin iş ve teklif talepleri tarafımıza ulaştığında ;
  • Öncelikli olarak dinleyici kimliğimiz ile, öğrenerek, ölçerek ve değerlendirerek işe koyuluyoruz.
  • Sonra topladığımız verilerden kestirimli ve kavramsal proses analizleri elde ediyoruz.
  • Müşterilerimizle, tedarikçilerimiz ile beyin fırtınası ile yapıyoruz ve analizler ile eşleştirerek taslak sonuçlar elde diyoruz. 
  • Taslak sonuçları müşterilerimiz ile beyin fırtınası toplantılarında ele alarak olgun fikirler geliştiriyoruz,
  • İşbirliği içinde herkesin ikna olduğu bir fazda çözüm konseptini ve konfigürasyonu üretiyoruz,
  • Müşterimiz ile paylaşmaya hazır olduğu anda teknik ve bütçesel fizibiliteyi arz ediyoruz. 
  • Bir sonraki aşama olan ; simülasyon, fiziki demo ve proses doğrulama faaliyetlerine geçmek üzere planlama yapıp müşterilerimiz ile mutabakat sağlayarak ilerliyoruz.

Bu motivasyon ile fizibilite süreci başlangıç gibi görünse de verilen emek ve çaba, analitik verinin uzman profesyonellerimizce işlenmesi ve müşterilerimizin proses tecrübelerinin de eklenmesi ile olgunlaşmış çözüm geliştirme aşaması tamamlanmış olur.
Biz bu fizibilite kazanımlarına; sonuca giden yol haritasının %100’ü, yapılacak işin ise %50’si diyoruz.

Fizibilite ile ilgili İş’in maliyet analizini, kalite ve üretim kapasitesini, iş gücü tespitlerini, fonksiyonel yönlerini, kabiliyet kazanımlarını, , temin süresini, fabrika layout yerleşimini, devreye alma fazlarını önemli oranda tasarlamış oluyoruz.

Back To Top