skip to Main Content
(0312) 484 21 71 info@intecro.com.tr
 • Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, havacılık, savunma, makina, tarım makinaları, vagon ve raylı sistemler, ticari araçlar, inşaat makine ve aksamları, iş makinaları, konstrüksiyon, enerji, araç üstü ekipmanlar, beyaz eşya, basınçlı kaplar ve bombe üretim sanayileri ve diğer metal işleme endüstrilerinin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu endüstriyel robot temelli çözümlere odaklanıyoruz.
 • Geliştirdiğimiz yerli teknolojiler ile endüstriyel robot sistemlerini, yaygın olarak kullanıldıkları bilinen otomotiv ve otomotiv yan sanayiler dışında ki diğer sektörler içinde tercih edilebilir hale getiriyoruz. Diğer endüstrilerde üretim yapan müşterilerimize bu motivasyonu sağlayacak nitelikte robotik üretim fonksiyonelliğini ve hızlı yatırım geri dönüş süresini temin ediyoruz
 • Endüstriyel robotların kullanım alanları ile ilgili olarak yanlış bilinen genel bir kanı vardır. Bu kanıya göre robotların çeşitliliğin olmadığı sanayi ürünlerinin yüksek adetli seri üretim aşamalarında kullanılabilir olduğu düşünülür. Bunun dışında esnek üretim yapan sanayiciler için verimli ve kazançlı bir yatırım olmadığı sanılır.
 • Oysa ki bu durum son 5 yıldaki gelişmelerle devrimsel bir şekilde değişmiştir.
  Genel kanının aksine robotlar, neredeyse sürekli değişen ve farklı tipteki sanayi ürünlerinin üretim süreçlerinde de oldukça verimli olarak kullanılabilmektedir.
 • Sanayicimize yıllarca hizmet vererek edindiğimiz kazanımlar ile robotik sistemlerin esnek üretimde kullanımını olanaklı kılan çok sayıda yazılım ve donanım teknolojilerini hizmete sunuyoruz ve işleri kolaylaştırıyoruz. Terzi usulü olarak tabir edilen yani neredeyse her seferinde farklı nitelikte ürün üretme gereği duyan sanayicilerimizin daha esnek, sürdürülebilir, kolay ve kazançlı bir üretim kabiliyetine sahip olması için çalışıyoruz.
 • Endüstriyel robotlar, Teach-pendant (robot programlama terminali) üzerinden, tek tek nokta (pozisyon) öğretme yöntemi ile programlanırken bu tek-düze metodun yerine cad data üzerinden programlamaya olanak sağlayan “at-çalıştır” teknolojisini geliştirdik ve etkin kullanılabilirlik düzeyine taşıdık.
 • Bu sayede müşterilerimizin üretim süreçlerinde kullanabilecekleri, 3D Lazer / Plazma Kesme, Eklemeli İmalat, Lazer Kaplama, Hacimli Kaynak ( MIG / MAG / TIG / Plazma  / Lazer / Lazer Hibrit ) İşleri için standart özelliklerde ki katalog ürünler olan yeni nesil “robotik-makinaları” hizmete sunmaktayız.
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliğine ve fikri mülkiyet haklarına yüksek düzeyde önem atfediyoruz. Dikkatle, titizlikle ve güvenilir teknik kaynaklar ile yönetiyoruz. 
 • KVKK ile uyumlu bilgi işlem politikalarımızdan taviz vermeksizin tüm kurumsal çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde hazırlıyoruz. Bu hazırlık için gerekli eğitim, altyapı  ve standartları temin ediyoruz. 
 • İletişim araçlarının kullanımındaki titiz politikalarımız nedeni ile çalışanlarımızın kullandığı Pc’ler, şirket telefonları, mail kutularının tamamı veri güvenliği gereği yedeklenerek belirli politikalara bağlı çalışmaktadır. VPN serverlar, Proxy ve mail store yönetimi dahil olmak üzere tüm verilerin şirketimiz içinde ki kaynaklar tarafından korunmasını, izin ve yetki prosedürünün uygulanmasını, topolojik dağılımın güçlenmesini temin ediyoruz.
 • Robotik sistem ve robotik makinalarımıza, sipariş aşamasından itibaren başlayarak, müşterimizin sahasındaki kurulum ve sonrasında devam eden 10 yıllık süre boyunca sağlanan kesintisiz servis ve hizmet desteğine kadar olan süreç boyunca, “ürün/hizmet yaşam döngüsü” farkındalığı içinde değerlendiriyor ve önem atfediyoruz.
 • Müşterilerimizin memnuniyetini yüksek düzeydeki başarı kriterlerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle memnuniyet mertebesini sürekli olarak ölçmeye çalışıyoruz ve aldığımız geri bildirimleri titizlikle değerlendirerek yenilenmeye devam ediyoruz.
 • Teknoloji ve robotik ürünlerimizin kalitesi kadar hizmet sağlayıcı ekiplerimizin müşteri ve paydaşlarımızla olan etkileşiminde ki pozitif yönlü deneyimlerini ve hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik girişimlerini destekliyoruz.
 • Sonuç odaklı, iletişime önem veren, saygıyı ve değerleri yaşatan kurumsal deneyimler için çalışıyoruz.
 • Şirketimizde, ERP, MRP, CRM, PMS gibi sistemleri etkili bir şekilde kullanarak, kurumsal kalkınma, kaynak yönetimi, envanter takibi gibi konularda verimliliği esas alıyoruz. Böylelikle her geçen süre zarfında yüksek kalitede ki ürün ve hizmetlerimizi en uygun fiyatlar ile sunmaya odaklanıyoruz.
 • Diğer taraftan müşterimizin üretim duruşları ve oluşabilecek darboğaz nedeniyle mali kayıp ve üretim kaybı yaşamaması için fabrikalarında gece saat kaçta buluşmamız gerektiğini sormamız gerekirse sorarız
 • Ülkemizde robotik ve mekatronik iş alanı itibari ile 2018-2019 dönemlerinde en büyük arge merkezi ünvanını elimizde bulunduruyozu. 1152 Arge merkezi içinde robotik ve mekatronik sektörü dikkate alındığında argeye en çok yapan ve katma değer üreten 1. Şirketiz. ( turkishtime verileri)
 • Akademik seviyede ve pratik deneyimler ile yetişmiş insan gücünü en büyük sermaye olarak görüyoruz. Şirketimiz kurulduğu yıldan bugüne kadar bütçesel planlamaları dikkate alındığında en yüksek payı arge bölümüne ayırmıştır. Büyüme ve markalaşma sürecimizdeki ilerlemelerin temelinde bu yatırımların ne denli önemli olduğunu deneyimlemiş bir şirket olarak aynı vizyonla geleceğe odaklanıyoruz.
 • Yıllık bütçede ki payı dikkate alındığında, arge bölümüne pozitif ayrımcılık yaparak inovasyonu desteklemeye devam ediyoruz.
 • Arge faaliyetleri ile ortaya çıkan kazanımları, Intecro’nun mesafe taşları içine yazarak ilerliyoruz. Arge ile gerçekleşecek olan doğrudan ve dolaylı toplumsal kalkınmaya, ulusal sermayenin güçlenmesine, şirketimizin küresel pazarlarda ki rekabet gücüne, etkili büyümeye sağlayacağı katkıya, toplumsal prestijimize sağlayacağı katkıya güçlü bir şekilde inanıyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz.
 • Sanayi kültürünün geliştirilmesini, toplumsal faydanın arttırılmasında ki en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz ve destekliyoruz. Bu gelişim denkleminde ki yetişmiş ve kendini gerçekleştirmiş insan gücünün öneminin farkındayız ve bu alana yatırım yapmanın ülkemiz, dünyamız ve gelecek kuşaklar için bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.
 • Şirketimizde çalışan her bir bireyi şirketin gerçek sahipleri olarak görüyoruz. Bu nedenle tüm fertlerimizin yaşam kalitesinin, bireysel gelişimlerinin ve temsil kabiliyetlerinin daha iyi düzeyde olması için politikalar geliştiriyoruz.
 • Sanayi devrimlerini ve dijital dönüşümü insan merkezli olarak yorumluyoruz ve bu nitelikteki dijital çağ değişim paradigmalarını ve teknolojik ilerlemeleri destekliyoruz, katılım sağlıyoruz.
Back To Top